Return to Article Details ปัจจัยทำนายการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองการอักเสบทั่วร่างกาย ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องในระยะ 24 ชั่วโมงแรก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล