Return to Article Details การผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึกในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน : หลักการและแนวทางการพยาบาล Download Download PDF