จริยธรรมการวิจัยในคน

Main Article Content

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ส. จริยธรรมการวิจัยในคน. Th Dent PH J [Internet]. 2017 Dec. 31 [cited 2024 May 25];22(2):70-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThDPHJo/article/view/148769
Section
Miscellaneous