กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความคุ้นเคย ความไว้วางใจ และค่านิยมด้านพฤติกรรมสุขภาพ: แนวโน้มการเลือกใช้ยาเพร็พ (PrEP) และการใช้หรือไม่ใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มประชากรหลักฯ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวีในยุคปัจจุบัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy