กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2553-2562 ของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF