กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินประสิทธิภาพของวิธี In-house real time PCR ในการตรวจหาเชื้อ Chlamydia trachomatis และ Neisseria gonorrhoeae จากตัวอย่างปัสสาวะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy