กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินประสิทธิภาพของชุดน้ำยา In-house real time PCR ในการตรวจหาเชื้อ Chlamydia trachomatis และ Neisseria gonorrhoeae จากตัวอย่างปัสสาวะ ณ คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล