กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-Gamma Release Assay (IGRA) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล