กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัยกับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy