ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัยกับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง

ผู้แต่ง

  • นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ดุสิตา พึ่งสำราญ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ดลชัย ฮะวังจู คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คมกฤช ตะเพียนทอง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุรางค์ จันทร์แย้ม มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ

DOI:

https://doi.org/10.14456/taj.2022.5

คำสำคัญ:

สถานการณ์บังคับเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย, พนักงานบริการหญิง, ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี

บทคัดย่อ

          การศึกษาสถานการณ์บังคับเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย (Condom coercion conditions) กับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (Pre-Exposure Prophylaxis; PrEP) หรือยาเพร็พ ในกลุ่มพนักงานบริการหญิง (N=144) โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) พบว่า พนักงานบริการหญิงเผชิญสถานการณ์บังคับในการใช้ถุงยางอนามัยหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ลูกค้าเสนอเพิ่มเงินให้เพื่อไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัย ลูกค้าแอบถอดถุงยางออกขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือ ลูกค้าพาคนอื่นมามีเพศสัมพันธ์ด้วยมากกว่าที่ตกลงกันไว้ ซึ่งสถานการณ์หลังสุดนี้ มีผลให้พนักงานบริการหญิงมีความสนใจที่จะใช้ยาเพร็พมากกว่าพนักงานบริการหญิงที่ไม่ต้องเผชิญสถานการณ์นี้ถึง 4.3 เท่า (P-value = 0.049) ภาวะจำเป็นที่ทำให้เข้ามาประกอบอาชีพนี้ คือ การมีภาระในการส่งเสียลูกและครอบครัวทำให้เกิดความสนใจในการใช้ยาเพร็พถึง 3.3 เท่า (P-value = 0.018) ด้วยสถานการณ์เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องขยายความครอบคลุมในการให้บริการยาเพร็พในกลุ่มพนักงานบริการหญิง ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำมากในปัจจุบัน

 

References

HIV AIDS Asia Pacific Research Statistical Data Information Resources AIDS Data Hub. HIV and AIDS Data Hub for Asia-Pacific Review in slides Thailand [Internet]. Bangkok: HIV/AIDS Data Hub Office, UNAIDS RST AP; 2018 [cited 2019 Nov 15] Available from: https://www.aidsdatahub.org/resource/data-availability-slides.

Manopaiboon C, Dimitri Prybylski, Subhachaturas W, Tanpradech S, Suksripanich O, Siangphoe U, et al. Unexpectedly high HIV prevalence among female sex workers in Bangkok, Thailand in a respondent-driven sampling survey. International journal of STD & AIDS. 2013; 24(1): 34-38. doi:10.1177/0956462412472300.

Philip Guest. 2007 survey of sexual and reproductive health of sex workers in Thailand. 1st edition. Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; 2007.

Division of Epidemiology. AIDS Surveillance System [Internet]. Nonthaburi: publisher unknow. c2019 [updated 2019 Nov 15; cited 2019 Nov 15] Available from: http://aidsboe.moph.go.th/aids_system. (in Thai)

Wijnand van den Boom, Udi Davidovich, José Heuker, Femke Lambers, Prof Maria Prins, Theo Sandfort, et al. Is group sex a higher-risk setting for HIV and other STIs compared to dyadic sex among MSM?. Sexually transmitted diseases. 2016; 43(2): 99-104.

Jaruwan Kownakla, Darunee Rujkorakarn. Unsafe Sexual Behavior among People Living with HIV/AIDS and Methods to Avoid Unsafe Sexual Intercourse. Journal of Nursing and Health Care. 2018; 36(4): 195-203.

Strecher VJ, Champion VL, Rosenstock IM. The health belief model and health behavior 1: Personal and social determinants. 1997; New York, NY, US: Plenum Press; p.71-91.

Sumet Ongwandee, Cheewanan Lertpiriyasuwat, Thana Khawcharoenporn, Ploenchan Chetchotisak, Ekkachai Thiansukhon, Niramon Leerattanapetch, et al. Implementation of a Test, Treat, and Prevent HIV program among men who have sex with men and transgender women in Thailand, 2015-2016. PloS one. 2018; 13(7): e0201171. doi.org/10.1371/journal.pone.0201171

Robyn Eakle, Adam Bourne, Judie Mbogua, Nyaradzo Mutanha, Helen Rees. Exploring acceptability of oral PrEP prior to implementation among female sex workers in South Africa. J Int AIDS Soc. 2018; 21(2): e25081. doi: 10.1002/jia2.25081

Zixin Wang, Joseph T. F. Lau, Xueying Yang, Yong Cai, Danielle L. Gross, Tiecheng Ma, et al. Acceptability of Daily Use of Free Oral Pre-exposure Prophylaxis (PrEP) Among Transgender Women Sex Workers in Shenyang, China. AIDS Behav. 2017; 21(12): 3287-98. doi.org/10.1007/s10461-017-1869-4

Carmen H Logie, Ying Wang, Patrick Lalor, Davina Williams, Kandasi Levermore. Pre and Post-exposure Prophylaxis Awareness and Acceptability Among Sex Workers in Jamaica: A Cross-Sectional Study. AIDS Behav. 2021; 25(2): 330-43. doi: 10.1007/s10461-020-02972-5.

Sarah M Peitzmeier, Catherine Tomko, Erin Wingo, Anne Sawyer, Susan G Sherman, Nancy Glass, et al. Acceptability of microbicidal vaginal rings and oral pre-exposure prophylaxis for HIV prevention among female sex workers in a high-prevalence US city. AIDS Care. 2017; 29(11): 1453-7. doi:10.1080/09540121.2017.1300628.

Diantha Pillay, Kayla Stankevitz, Michele Lanham, Kathleen Ridgeway, Mercy Murire, Elmari Briedenhann, et al. Factors influencing uptake, continuation, and discontinuation of oral PrEP among clients at sex worker and MSM facilities in South Africa. PLOS ONE. 2020; 15(4): e0228620. doi: 10.1371/journal.pone. 0228620

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-21