Announcements


ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ

วารสารโรคเอดส์ มีความยินดีเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ดังต่อไปนี้

 - โรคเอดส์

- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- วัณโรค

- โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี

 

          สำหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกและส่งบทความ ในระบบ ThaiJO วารสารโรคเอดส์  สามารถศึกษาข้อมูลได้ผ่านลิงค์ด้านล่าง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกวารสารโรคเอดส์

-ขั้นตอนการส่งบทความ

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ

2020-05-01

 

วารสารโรคเอดส์มีความยินดีรับตีพิมพ์ เผยแพร่ บทความ ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัยในวารสารโรคเอดส์

โดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคตับอักเสบ

PR_วารสารโรคเอดส์_resize.png

 

137610505_2783759385211174_7672854961979113363_o.jpg