ติดต่อ

Division of AIDS and STIs, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.
Department of Disease Control 2nd Building, 4th Floor,
88/21 Moo 4 Tumbol Talat Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi, Thailand.
Nonthaburi
11000
Tel./Fax: 0 2590 3289, 3291

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรงสาธารณสุข
ที่อยู่ อาคาร 2 ตึกกรมควบคุมโรค ชั้น 4
88/21 หมู่ที่4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
11000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2590 3289, 3291

ผู้รับผิดชอบหลัก

Phakamat Tangkuha
ผู้ประสางาน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 025903289,0817883573

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Sarayut Inthasorn,
เบอร์โทรศัพท์ 025903289, 025903291