เกี่ยวกับวารสาร

          วารสารโรคเอดส์ เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำและเผยแพร่โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เป็นแหล่งความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี โดยรับตีพิมพ์บทความประเภท นิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผลการปฏิบัติงาน บทความฟื้นวิชา รายงานผู้ป่วย กรณีศึกษา และบทความพิเศษ โดยวารสารโรคเอดส์ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใด ๆ จากผู้เขียนในทุกขั้นตอน
กำหนดเผยแพร่
ฉบับที่ 1 : เดือนมกราคม - เดือนเมษายน
ฉบับที่ 2 : เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม
ฉบับที่ 3 : เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม
ISSN 0857-8575 (Print) ยกเลิกการพิมพ์ ปี พ.ศ. 2563
ISSN 2985-0371 (Online) เริ่มใช้งาน 25 พ.ค. 2566

          สำหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกและส่งบทความ ในระบบ ThaiJO วารสารโรคเอดส์  สามารถศึกษาข้อมูลได้ผ่านลิงค์ด้านล่าง
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกวารสารโรคเอดส์
ขั้นตอนการส่งบทความ
และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ Information และ คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO บนหน้าเว็บไซต์

 

Announcements

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ

2023-01-05

วารสารโรคเอดส์มีความยินดีรับตีพิมพ์ เผยแพร่บทความ ผลงานทางวิชาการ/ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคตับอักเสบ บี และ ซี

Read more about ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
					ดู ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

กรณีศึกษา
- การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยารุนแรงหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ในสถาบันบำราศนราดูร: กรณีศึกษา
นิพนธ์ต้นฉบับ
- การพัฒนาขั้นตอนการศึกษาการใช้งานชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองสำหรับประกอบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ
- การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคซิฟิลิสในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ในโรงพยาบาลศูนย์ระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564
บทความฟื้นวิชา
- การป้องกันและควบคุมวัณโรคในเรือนจำ

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-29

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

บทความฟื้นวิชา

ดูทุกฉบับ