เกี่ยวกับวารสาร

          วารสารโรคเอดส์ เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำและเผยแพร่โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เป็นแหล่งความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี โดยรับตีพิมพ์บทความประเภท นิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผลการปฏิบัติงาน บทความฟื้นวิชา รายงานผู้ป่วย กรณีศึกษา และบทความพิเศษ โดยวารสารโรคเอดส์ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใด ๆ จากผู้เขียนในทุกขั้นตอน
กำหนดเผยแพร่
ฉบับที่ 1 : เดือนมกราคม - เดือนเมษายน
ฉบับที่ 2 : เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม
ฉบับที่ 3 : เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม
ISSN 0857-8575 (Print) ยกเลิกการพิมพ์ ปี พ.ศ. 2563
ISSN 2985-0371 (Online) เริ่มใช้งาน 25 พ.ค. 2566

          สำหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกและส่งบทความ ในระบบ ThaiJO วารสารโรคเอดส์  สามารถศึกษาข้อมูลได้ผ่านลิงค์ด้านล่าง
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกวารสารโรคเอดส์
ขั้นตอนการส่งบทความ
และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ Information และ คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO บนหน้าเว็บไซต์

 

Announcements

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ

2023-01-05

วารสารโรคเอดส์มีความยินดีรับตีพิมพ์ เผยแพร่บทความ ผลงานทางวิชาการ/ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคตับอักเสบ บี และ ซี 

Read more about ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม 2566

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน กันยายน-ธันวาคม 2566
นิพนธ์ต้นฉบับ
- ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในการลดการตีตราตนเองในโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังสกลนคร 
- ผลการพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบซีในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
- ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อซิฟิลิสแต่กำเนิดในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
- Use of dried blood spot specimens for in-house HIV drug resistance genotyping assay in HIV-exposed infants in Thailand
รายงานผลการปฏิบัติงาน
- แนวทางการผลักดันยาต้านเอชไอวีสูตรใหม่เข้าสู่ประเทศไทยและชุดสิทธิประโยชน์ของกองทุนสุขภาพ

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-30

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูทุกฉบับ