กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อซิฟิลิสแต่กำเนิดในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy