กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 2: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ 5-10) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล