กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลระยะสั้นของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยาลดไขมันกลุ่มสเตตินในขนาดความแรงปานกลาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล