กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสูตรอาหารทางสายยางที่มีฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาลกับการเกิดภาวะถ่ายเหลว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล