แอพพลิเคชันการจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home Furnishing Application)

Main Article Content

กมล จิราพงษ์ (Kamon Jirapong)

Abstract

              ในปัจจุบันการเลือกซื้อบ้านและเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านยังไม่มีแหล่งรวมแบบบ้านและแบบเฟอร์นิเจอร์ในท้องตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนำมาทดลองจัดวางร่วมกันเพื่อความมั่นใจด้านพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านก่อนการตัดสินใจซื้อบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชันการจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน โดยมีข้อมูลแบบบ้านและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ในรูปแบบจำลอง 3 มิติ เตรียมไว้ให้ผู้สนใจซื้อบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์เลือกจัดวางเข้าด้วยกันได้ผ่านอุปกรณ์สื่อสารขนาดพกพา เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ในการเลือกซื้อบ้านและเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านด้วยตัวเองให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุด จากผลการวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชันการจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน ผู้บริโภคสามารถเลือกแบบบ้าน เลือกห้อง และเลือกเฟอร์นิเจอร์ในลักษณะของแบบจำลอง 3 มิติ ในแอพพลิเคชันเพื่อนำมาออกแบบจัดวางและพิจารณาพื้นที่ใช้สอยภายในห้องต่างๆ ได้ตามความต้องการ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาหาเองตามร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ในท้องตลาด ทั้งยังสามารถตรวจดูภาพบรรยากาศในแต่ละมุมภายในห้องผ่านภาพนิ่ง (Perspective View) และโหมดความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงขนาด ระยะห่างและพื้นที่ว่างภายในบ้านหรือภายในห้อง ทำให้ง่ายต่อการสื่อสารและทำความเข้าใจระหว่างผู้ขายบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ และลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น


 


            In most people’s home-buying experience, there has not been an aggregator that provides comprehensive information about home and furniture design to the best suit consumers’ different tastes and living spaces of choice. In search of a solution for such problem, the research proposed the idea of developing a home furniture placement application that put together information such as 3D model of house and furniture available in the market. This Home Furnishing Application offers buyers an alternative in curating the living space from their personal preferences. The research’s result shows that with this application, home-buyers are able to choose the design of the house, types of rooms, and styles of furniture in 3D models from the application’s database before virtually place them together. With this more convenient and comparatively faster process, home-buyers are able to save a considerable amount of time from browsing the actual furniture stores. They can also inspect the decoration details and overall mood of the space through the application perspective view or virtual reality (VR) mode. The application allows them to have a better understanding in the scale and intervals of the furnished space, enabling a more effective communication between house or furniture sellers and buyers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts