การเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาฟุตบอล (A Preparation in Football Tourism )

Main Article Content

พงษ์นรินทร์ ว่องวิทย์ (Pongnarin Wongvit)
เพ็ญศรี ฉิรินัง (Pensri Chirinang)
อรุณ รักธรรม (Arun Raktam)
สมพร เฟื่องจันทร์ (Somporn Fuangchan)

Abstract

                กีฬาฟุตบอลนับเป็นเป็นกีฬาที่มีความโดดเด่นและเป็นประเภทกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศไทยตลอดมา โดยปัจจุบันประเทศไทยได้มีการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเป็นของตนเอง ทำให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเดินทางไปรับชมการแข่งขันฟุตบอลที่สนามแข่งขันที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยหลักพันจนถึงหลักหมื่นคนในแต่ละสัปดาห์ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยช่วงหน้าเทศกาลหรือฤดูกาลท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด ทำให้เป็นการช่วยหนุนธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่เชื่อมโยงกับกีฬาทั้งในทางตรงและทางอ้อมให้ได้รับประโยชน์ไปด้วย ทำให้สามารถเรียกได้ว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีผล “ตัวคูณ (Multiplier Effect)” ที่สูงสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และอาจเป็นส่วนสำคัญในบทบาทเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะข้างหน้าต่อไปได้ บทความนี้จะเป็นการทบทวนความรู้ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาฟุตบอล


 


                 Football is a prominent sports that has always been the most popular sports in Thailand. Presently, Thailand has its own professional football leauge, which brings a lot of visitors to local stadiums in the respective provinces around the country. The number of trips made by travelling Thai football fans vary from thousands to tens of thousands weekly without having to rely on the seasonal period of each province. Consequently, the spendings of Thai football fans will benefit all the businesses related to the sports itself.It can be said that football is a sport that has a high multipler effect that can generate income for the country, and can be an intregal part in developing Thai economy in a foreseeable future. This article is about a review on knowledge and concept, sport tourisms’ theory demands and present as a preparation in football tourism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Humanities, Social Sciences, and Arts