Return to Article Details การดำเนินชีวิตโดยใช้การพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ กรณีศึกษา: เกษตรกร บ้านหนองคอไก่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี Download Download PDF