ความปลอดภัยในเทคโนโลยีชีวภาพ

Main Article Content

จิรวรรณ อภิรักษากร

Abstract

บทคัดย่อ

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพจึงทำให้ศาสตร์ดังกล่าวมีงานวิจัยมากที่สุดในโลก สาขาหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่สิ่งมีชีวิตไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการปรับปรุงสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต แม้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพจะมีศักยภาพในการ แบ่งเบาปัญหาด้านสุขภาพอนามัย การเกษตรไปจนถึงด้านสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งเหล่านี้ก็อาจก่อให้เกิดปัญหา ตามมาได้เช่นกันหากไม่ได้ตระหนักถึงความซับซ้อนอันเกิดขึ้นจากการพัฒนา หรืออาจจะกล่าวได้ว่า แต่ละก้าวย่างของความล้ำหน้าได้นำไปสู่การหวนตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา ความปลอดภัยทาง เทคโนโลยีชีวภาพและการประเมินความเสี่ยงจึงเป็นแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบเพื่อยืนยันถึง ความปลอดภัยและคลายความวิตกกังวลให้กับสังคมทั่วไป

 

Abstract

A large number of researches have been from an advance in Biotechnology. Novel products would be from whole or parts of organisms, product development and strain improvement. Although biotechnology shows a potential solving in health, agriculture and environmental problems, but the other problems would be occurred without concerning of a developmental complication and risk assessment. It would say that “Each advance brings about new concerns”. Safety in biotechnology and risk assessment becomes a responsibility to confirm of the safety and decrease of the public worrying.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ