Return to Article Details อิทธิพลศิลปะเซอร์เรียลิสม์ (Surrealism) ที่ปรากฏในการกำกับศิลป์ของมิเชล กอนดรี้ ในภาพยนตร์เรื่อง The Science of Sleep Download Download PDF