กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความสัมพันธ์ของสตรีตั้งครรภ์ติดโรคซิฟิลิสต่อผลลัพธ์การตั้งครรภ์และการเกิดทารกวินิจฉัยโรคซิฟิลิสโดยกำเนิดในโรงพยาบาลระยอง ระหว่างปี 2561-2563 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล