กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์ จากเลือดสายสะดือด้วยอาหารเพาะเลี้ยงที่ใช้ซีรัมจากเลือดสายสะดือ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล