กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความถูกต้องวิธีวิเคราะห์ปริมาณแอนติบอดีต่อ Filamentous Haemagglutinin ในซีรั่มหนูถีบจักรที่ฉีดวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์โดย ELISA Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล