กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อปรสิตในลำไส้ของประชากร ในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล