กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงไทยตั้งครรภ์ด้วยวิธี Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) เปรียบเทียบกับ วิธี Quadruple Test (QT) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy