กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินการได้รับสัมผัสโอคราทอกซินเอจากการบริโภคกาแฟ พริกแห้ง และพริกป่น ของคนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy