กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวโน้มของข้อบกพร่องจากสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 และ ISO 15189:2012 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ระหว่างปี พ.ศ. 2563–2566 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy