กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัล แบบแผลผ่าตัดกึ่งกลางหน้าอกและผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก: กรณีศึกษา 2 ราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy