กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้บาดเจ็บ เพื่อลดภาวะเสี่ยงการตกเลือดจากการบาดเจ็บช่องท้อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy