กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เหตุผลและปัจจัยของการไม่ไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก : กรณีศึกษา สตรีอายุ 30-60 ปี ในตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy