กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบผลลัพธ์ ระหว่างการสอนแบบมีแบบแผน และการสอนแบบปกติในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy