กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกายในการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจชนิดใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (On-pump CABG) และไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (OPCAB) : กรณีศึกษา 2 ราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy