กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอาการกำเริบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy