กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการเล่นเปียโนร่วมกับการรักษาทางกิจกรรมบำบัดเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและความคล่องแคล่วของมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy