กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงล้ม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy