กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ร่วมกับภาวะไตเรื้อรังระยะ 3b และหรือภาวะหัวใจล้มเหลว ในจังหวัดยโสธร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy