กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าสู่ภาวะ “Remission”: กรณีศึกษา กลยุทธ์การขับเคลื่อน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy