กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy