กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างแบบตัวชี้วัดความสุขที่แท้จริงในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุยุค 4.0 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy