กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพฟันเทียม ประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากกับความสุขในการใช้ฟันเทียมของผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy