กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบการผุเพิ่มและการคงอยู่ภายหลังการบูรณะฟันกรามน้ำนมด้วยวิธี SMART ระหว่างการบูรณะฟัน Class I และ Class II Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy