กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของรูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy