วารสารสาธารณสุขศาสตร์ เข้าสู่ ACI แล้ว

2017-02-23
วารสาารสาธารณสุขศาสตร์  ผ่านการประเมินคุณภาพได้รับการยอมรับให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index) แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559