กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รายงานการสอบสวนการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 16 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF