กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรียในปลาน้ำจืดที่อ่างเก็บน้ำแม่นึง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล