กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตระหว่างการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล