กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารบีเทค (ฺBTEX) ของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF