กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลขนาดกลางและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF