กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความชุกและการกระจายตามสภาพภูมิศาสตร์ของยุงเสือในสภาพแวดล้อมเขตต่อเมืองและเขตชิดป่าในอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล