กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความชุกและการกระจายตามสภาพภูมิศาสตร์ของยุงเสือในสภาพแวดล้อมเขตต่อเมืองและเขตชิดป่าในอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF